Thiết kế Website Thương Mại Điện Tử

  • Gói thiết kế Web giúp Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm & quản lý đơn hàng thông qua Website hoặc thiết bị di động. - Tích hợp "Giỏ hàng" cho phép đặt hàng trực tuyến trên web. - Hỗ trợ tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến vào website theo yêu cầu (Cho phép khách hàng thanh toán bằng các loại thẻ phổ biến như Visa, Master…).
  • Giá: Liên hệ đặt mua
  • Gói thiết kế Web giúp Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm & quản lý đơn hàng thông qua Website hoặc Thiết bị di động.
    - Tích hợp "Giỏ hàng" cho phép đặt hàng trực tuyến trên web.
    - Hỗ trợ tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến vào website theo yêu cầu (Cho phép khách hàng thanh toán bằng các loại thẻ phổ biến như Visa, Master…).