Điện thoại:  0913.541.891

 Website: http://senpos.vn

Email: thanhhai00b1@gmail.com

Cung cấp và tư vấn giải pháp phần mềm quản lý Siêu thị, quản lý nhà hàng. Chúng tôi mang những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.